Windows Mail - Standaard lettertype wijzigen


Lettertype Arial (9pt) is het standaard lettertype dat gebruikt wordt bij het opstellen van nieuwe berichten. Dit is uiteraard te wijzigen in een eigen gewenste lettertype en kleur.

Ga hiervoor bovenin in het menu naar Extra en klik dan op Opties. Er opent een nieuw scherm klik hierin op het tabblad opstellen.

Standaard lettertype wijzigen

Je ziet in het venster direct bovenaanstaan "Berichtlettertype". Klik op de knop "Lettertype-instellingen..." achter E-mail en onderstaand venster opent met de lettertype instellingen.

Standaard lettertype wijzigen

Verander in dit venster het lettertype door de gewenste aan te klikken. Een voorbeeld van het lettertype zie je direct rechtsonder onder Voorbeeld. Andere mogelijkheden hier om de tekenstijl te wijzigen, de grootte van het lettertype en linksonder de kleur dat standaard zwart is. Klik daarna op OK en dan nogmaals op OK en bij het opstellen van een nieuw bericht heb je het nieuwe lettertype als standaard.