Windows Mail - Berichten importeren uit Outlook Express 6


Als je Windows XP upgrade naar Windows Vista zal in principe de mail vanuit Outlook Express, het standaard mailprogramma van Windows XP over worden gezet naar Windows Mail, het standaard mailprogramma van Windows Vista. Echter als je geen upgrade uitvoert of bijvoorbeeld gewoon een andere PC hebt gekocht kun je de mail ook handmatig importeren.

Het is niet mogelijk om eenvoudig de berichten uit Outlook Express te exporteren vai de exporteerfunctie om deze vervolgens weer te importeren in Windows Mail. Dit gaat net even anders. Om dit nu te doen ga binnen Windows XP naar de onderstaande locatie. Het kan zijn dat je niet alle genoemde mappen in het pad kunt bekijken. Schakel dan de weergave voor verborgen bestanden in, dit in de tip hier: Alle bestanden weergeven.

C:\Documents and Settings\GEBRUIKERSNAAM\Local Settings\Application Data\Identities\{XXXXXXXXXXXXXX}\Microsoft\Outlook Express.


Berichten importeren uit Outlook Express 6

Kopieer dan de map "Outlook Express" naar de computer met Windows Vista en plaatst deze map ergens op de harde schijf. Start dan Windows Mail en ga bovenin naar Bestand en klik dan op "Importeren" en kies voor Berichten. Er opent dan een nieuw scherm, klik hier op Outlook Express 6 en klik op Volgende.

Berichten importeren uit Outlook Express 6

In het venster dat volgt staat de optie geselecteerd, "E-mail uit een OE6-archiefmap importeren". Klik hier op OK.

Berichten importeren uit Outlook Express 6

Dan volgt een Bladervenster, zoek hierin de net geplaatste map op en klik dan op de knop "Map selecteren". Druk dan in het venster op de knop Volgende. In dit venster selecteer eventueel de mappen die je wilt importeren, standaard staat de optie "Alle mappen" geselecteerd. Klik dan opnieuw op Volgende waarna de berichten zullen worden geimporteerd.

Berichten importeren uit Outlook Express 6

De berichten zijn dan geimporteerd,

Berichten importeren uit Outlook Express 6