Windows 7 - Laptop: Slideshow uitschakelen op accu


Als je een laptop bezit en je werkt alleen op de accu en dus zonder de adapter is het handig om energie te besparen zodat je langer kunt werken op de accu. Zo kan dit ook met de slideshow van Windows 7, mits je hier gebruik van maakt uiteraard. Je stelt dan in dat de slideshow automatisch uit wordt geschakeld op het moment dat je alleen gebruik maakt van de accu zodat je enigzins energie bespaart. Zodra je weer op netstroom aangesloten bent start de slideshow ook weer. Nu kun je dit instellen bij het inschakelen van een slideshow maar je kunt het ook direct opnemen in je energieschema.

Dit stel je in door naar Start te gaan en te klikken op het Configuratiescherm. Klik daarna op 'Systeem en beveiliging' en klik daarna op Energiebeheer. Je ziet dan diverse Energiebeheerschema's in beeld zoals gebalanceerd. Klik achter het schema dat is ingesteld op "De schema-instellingen wijzigen". In het scherm dat volgt klik op "Geavanceerde energie-instellingen wijzigen".

Laptop: Slideshow uitschakelen op accu

Er opent een klein venster met opties. Klik hier op 'Instellingen voor de bureaubladachtergrond' en klik daarna op 'Diavoorstelling'. Achter 'Op accu' klik dan op 'beschikbaar' en kies voor 'Onderbroken'. Klik dan onderaan op OK en vanaf nu als alleen de accu wordt gebruikt wordt de slideshow uitgeschakeld.

Laptop: Slideshow uitschakelen op accu