Windows 7 - 'Installeer updates en afsluiten' vermelding verwijderen


Als je Windows zodanig hebt ingesteld dat deze automatisch nieuwe updates installeert is het af en toe benodigd dat deze na het afsluiten geinstalleerd worden. Op dat moment zal de afsluitknop een schild erbij krijgen en hierbij de melding tonen 'Installeer updates en afsluiten'. Deze functionaliteit kan op twee manieren uitgeschakeld worden zodat er voortaan bij het afsluiten geen updates meer worden geinstalleerd.

Altijd labels tonen taakbalk knoppen

Register

Als eerste het register. Ga hiervoor naar Start en klik op Alle Programma's. Klik daarna op Bureau-accessoires en klik hieronder op Uitvoeren. In het vak typ dan regedit en druk op OK en navigeer vervolgens naar de onderstaande locatie.

HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows\


Ga dan bovenin in het menu naar Bewerken en klik op Nieuw en kies voor Sleutel. Geef deze als naam "Windows Update". Ga dan opnieuw bovenin naar Bewerken en kies opnieuw voor sleutel en geef nu als naam "AU". Ga dan voor de laatste keer bovenin naar Bewerken en kies dit keer voor DWORD waarde en geef deze de naam "NoAUShutdownOption". Dubbelklik hierop en vul als waarde een 1 in en druk op OK.

Altijd labels tonen taakbalk knoppen

Groepsbeleid

Als tweede de manier kan dit via het groepsbeleid ingesteld worden, deze manier is alleen beschikbaar voor gebruikers van de Professional en Ultimate versie. Ga hiervoor naar Start en klik op Alle Programma's. Klik daarna op Bureau-accessoires en klik hieronder op Uitvoeren. In het vak typ dan gpedit.msc en druk op OK.

Klik hier dan op Gebruikersconfiguratie en kies voor Beheersjablonen en vervolgens op "Windows onderdelen". Onder Windows Onderdelen klik op Windows Update. Dubbelklik dan op de vermelding 'Updates installeren en computer afsluiten niet in het dialoogvenster Windows afsluiten weergeven'. Klik dan op Ingeschakeld en op OK.

Altijd labels tonen taakbalk knoppen