Windows 7 - Gebruikersaccountbeheer (UAC) instellen


Geintroduceerd in Windows Vista en verder uitgewerkt in Windows 7 is Gebruikersaccountbeheer (UAC, User Account Control). Hiermee voorkom je dat ongemachtigde wijzigingen aan je PC worden aangebracht. Het aantal schermen waarin om toestemming wordt gevraagd is in Windows 7 al behoorlijk teruggedrongen maar nieuw is hier dat je zelf kunt bepalen hoe streng Gebruikersaccountbeheer ingesteld moet worden. Je hebt hier de keuze uit vier verschillende niveaus.
  1. Met het meest strenge niveau worden er altijd meldingen getoond. Bijvoorbeeld op het moment dat je bepaalde onderdelen van het configuratiescherm bekijkt of wijzigt zal er om toestemming worden gevraagd.
  2. Default worden er geen meldingen meer getoond op het moment dat je zelf wijzigingen aanbrengt.
  3. Met het derde niveau verdwijnt het donkere venster rondom een melding.
  4. Met het laatste niveau wordt Gebruikersaccountbeheer geheel uitgeschakeld.
Ga naar Start en klik op het Configuratiescherm. Klik hier op de kop "Gebruikersaccount en ouderlijk toezicht". In het scherm dat volgt klik op "Gebruikersaccounts". Klik dan onderaan op "Instellingen voor Gebruikersaccountbeheer wijzigen" waarna een nieuw venster opent. Hier kun je dan kiezen uit de vier verschillende nivueaus hierboven genoemd door de schuifbalk te verplaatsen.

Gebruikersaccountbeheer (UAC) instellen