Windows 7 - Bewaar mappen na crash Windows Verkenner


Normaal gesproken is het zo dat op het moment dat Windows Verkenner (Explorer) er mee ophoud alle eventueel geopende mappen ook worden afgesloten, dit kan vervelend zijn op momenten dat je meerdere mappen open hebt staan. Dit is te voorkomen door een mapinstelling waarmee elk mapvenster van Windows Verkenner wordt geopend als apart proces. Dit heeft tot gevolg bij een crash van Verkenner dat de overige openstaande mappen gewoon bewaard en open blijven staan.

Deze tip is ook toepasbaar op Windows Vista en Windows XP.

Om dit nu in stellen ga naar Start en klik op het Configuratiescherm en klik op de categorie "Vormgeving aan persoonlijke voorkeur aanpassen". In het venster dat volgt klik op de kop Mapopties. Er opent een nieuw venster, klik hier op het tabblad weergave. Zoek in de lijst de regel op "Mapvensters in een afzonderlijk proces openen" en plaatst hier een vinkje voor. Druk dan op OK en de vensters zullen voortaan in een apart proces geopend worden.

Bewaar mappen na crash Windows Verkenner