Skype - Alleen in systeemvak plaatsen


Het is zo dat Skype standaard in Windows 7 niet alleen in het systeemvak wordt geplaatst maar ook gewoon op de taakbalk net als dit standaard het geval is met Live Messenger.

In een tip voor Live Messenger wordt uitgelegd hoe het programma weer terug in het systeemvak gezet kan worden en dit kan eventueel op dezelfde manier met Skype. Echter is dit niet nodig en kan het eenvoudiger. Skype heeft namelijk standaard, in tegenstelling tot Live Messenger een instelling waarmee het programma eenvoudig wordt teruggezet in het systeemvak en standaard niet meer op de taakbalk staat zoals hieronder.

Terugzetten

Om Skype terug te zetten in het systeemvak zoals dit vroeger standaard was ga bovenin naar het menu item Extra en klik daarna op Instellingen. Klik dan aan de linkerkant op het menu item Geavanceerd en automatisch komen de 'Geavanceerde instellingen' in beeld.

Aan de rechterkant staat de vermelding 'Toon Skype in de taakbalk zolang ik ben ingelogd'. Verwijder het vinkje en klik op de knop Opslaan om de instelling definitief te maken.