Word 2007 - Tekst verticaal centreren op pagina


Het is vrij eenvoudig om tekst horizontaal te centreren in een document maar het is ook mogelijk tekst verticaal te centreren in een document waardoor bijvoorbeeld alles in het midden staat of onderaan de pagina. Dit geld dat voor het hele document.

Klik bovenin in de menubalk op de tab "Pagina-indeling" en klik op het kleine icoontje zoals hieronder omgelijnd om de pagina instellingen te openen.

Tekst verticaal centreren op pagina

In het scherm wat opent klik je op de tab "Indeling". In het midden staat dan de optie "Pagina" met daaronder "Verticaal uitlijnen". Kies hier dan de manier van uitlijnen die je wenst. Klik daarna op OK en het wordt toegepast op het document.

Tekst verticaal centreren op pagina