Google Analytics Hits, 1 april 2010


Het team van Google Analytics kondigde op 1 april een nieuwe interface voor Analytics aan. De afgelopen jaren deed het team er alles aan om alle data begrijpbaar te maken door diverse functies toe te voegen. Het team deed dit omdat men dacht dat de gebruikers dit wilde en nodig hadden maar op 1 april geven ze toe dat ze er naast zaten.

Ze kwamen erachter dat hits (How Interneters Track Success) eigenlijk het belangrijkste onderdeel in Analytics was en dat de rest er feitelijk niet toe deed. Daarom werd ervoor gekozen om een nieuwe interface te ontwerpen waarvan een preview hieronder.

Om de overgang naar de nieuwe interface zo soepel mogelijk te laten verlopen zou Web analytics-goeroe en tevens medewerker van Google Avinash Kaushik een nieuwe boek gaan uitbrengen: Web Analytics 3.0 - The Greatest Hits.

In het nieuwe boek, eigenlijk een dikke brochure werd in ongeveer 1000 woorden uitgelegd hoe je hits kunt gebruiken om je succes te meten.

Google Analytics Hits