Gmail Labs: Berichtvertaling

dinsdag 19 mei 2009

Een nieuw Gmail Labs experiment: Berichtvertaling. Met dit nieuwe experiment kun je zoals de naam al suggereert eenvoudig met behulp van Google Translate berichten uit een andere taal vertalen naar je eigen taal. Het inschakelen van het experiment doe je door naar Instellingen te gaan en op het tabblad "Labs" te klikken. Zoek hier dan Berichtvertaling op in de lijst en schakel deze in. Na het inschakelen kun je door opnieuw naar de instellingen van Gmail te gaan een standaardtaal voor het vertalen instellen, bijvoorbeeld Nederlands. Op het moment dat je dan een bericht ontvangt die in een andere taal dan het Nederlands komt er een optie boven het bericht te staan om het bericht te vertalen in het Nederlands.

Gmail Labs: Berichtvertaling

Gmail Labs: Berichtvertaling

Gmail Labs: Berichtvertaling