Infoportal - Disclaimer


Alle artikelen die op WebSonic.nl verschijnen worden uiteraard met de nodige zorg geplaatst. Desondanks kan het wel voorkomen dat in deze artikelen mogelijk informatie voorkomt die onvolledig of onjuist is. De informatie op WebSonic.nl wordt met regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen ten allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden doorgevoerd.
Copyright
Op de gehele website is auteursrecht van toepassing. Het is niet toegestaan om auteursrechtelijk beschermde werken of andere in de deze website opgeslagen informatie openbaar te maken of te verveelvoudigen zonder de directe toestemming van WebSonic.nl.
Bronnen
Een aantal artikelen zijn overgenomen van andere websites. Deze artikelen zijn allemaal overgenomen met toestemming van de desbetreffende auteur. Deze hebben schriftelijk (mail) toestemming gegeven en vallen onder auteursrecht zoals bepaald bij de Nederlandse wetgeving. Voor de artikelen die zijn overgenomen van een andere website geldt dat er dan dat er altijd een bronvermelding onder de tutorial staat vermeld tenzij anders is overlegd met de auteur in kwestie.
Downloads en video's
Bij enkele tips worden Downloads aangeboden die met name geplaatst zijn bij diverse PC Tips en trucs. Voor het aanbieden van deze downloads wordt gebruik gemaakt van Windows Live SkyDrive, de opslagdienst van Microsoft. Wij hebben hier uiteraard ons best gedaan om alle downloads etc. goed functionerend en natuurlijk virus-vrij op de website te plaatsen. Naast downloads zul je op de website bij enkele tips ook video's tegenkomen. Deze zijn afkomstig van het YouTube kanaal van WebSonic.nl waar diverse video's opstaan die dienen ter ondersteuning van de diverse artikelen. Eventueel desgewenst kun je deze video's ook insluiten op je eigen website of blog.
Hotlinking
Er zijn over de gehele website een groot aantal afbeeldingen geplaatst die dienen als ondersteuning bij de diverse artikelen. Het is hierbij niet toegestaan om deze rechtstreeks te linken met oog op de bandbreedte en de bijbehorende kosten.
PC Tips en andere artikelen
Voor diverse tips voor de PC en andere artikelen geldt dat al deze artikelen handig voor mensen met de nodige kennis en inzicht. Er zijn ook diverse tips waarbij er bijvoorbeeld wordt gesleuteld aan het register van Windows. Hierbij is wel een waarschuwing van kracht om niet zomaar in bijvoorbeeld het register te gaan als je niet precies weet wat je doet. In geen enkel geval kan WebSonic.nl aansprakelijk worden gesteld voor onjuistheden en/of problemen/schade van of op de website, het uitvoeren van de tips is op eigen risico. Uiteraard is het wel zo dat deze artikelen allen met zorg zijn getest en zodoende op dat moment correct geplaatst zijn.