Hoax - Stichting Brein


Meerdere berichten afkomstig van Stichting Brein waarin je wordt beschuldigd van het downloaden van software, films en MP3 bestanden.

Geachte meneer, mevrouw,

Het is ons bekend dat u films die autheursrechtelijk beschermd zijn, middels het internet download en verspreid.

De bestrijding door de Stichting BREIN van inbreukmakende activiteiten via internet vindt plaats binnen het kader van het internationale handhavingsprogramma van de MPA, de IFPI (International Federation of the Phonographic Industry) en de RIAA (Recording Industry Association of America).

Ik sommeer u dan ook onmiddellijk het zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de rechthebbenden vervaardigen en verspreiden van de films te staken en gestaakt te houden.

Wij behouden ons onverkort het recht voor civiel- en/of strafrechtelijke maatregelen tegen u te nemen.

Hoogachtend,

Mr. J.M. Havongen
Juridische zaken Stichting BREIN
tel: +31 (0)23 799 7870

Het downloaden van films, software en mp3's is onwettig en daarom strafbaar.

Wij willen u met deze mail vooraf informeren dat u zich schuldig maakt aan het downloaden van films, software en mp3. Wij monitoren al een aantal weken uw internet verkeer. Wij kwamen tot de conclusie dat u met grote regelmaat download via een p2p programma. Bekende programma's zijn o.a. Kazaa, E-Mule, Imesh, enz.

U heeft zich dus schuldig gemaakt aan strafbare feiten.

Wij kunnen u nu beboeten maar dat doen wij nog niet, wij geven u namelijk de mogelijkheid om hier zonder boete vanaf te komen. Het enige wat u moet doen is geen gebruik meer maken van p2p netwerken en/of internet site's waarvan u illegaal kunt downloaden.

Als wij nog een keer moeten constateren dat u download, dan kunt u verwachten dat wij u voor het gerecht slepen en kunt u rekenen op een boete tussen de 10.000 euro en 100.000 euro, of een gevangenisstraf van maximaal 3 jaar.

Wij hopen u hierbij voldoende te hebben geinformeerd.

Hoogachtend,

Stichting BREIN