Hoax - Osama Bin Laden virus


Er gaan verscheidende berichten rond over een vernietigend virus, zo ook het bericht hieronder met Osama Bin Laden als onderwerp. De Nederlandse versie en de Engelse versie hieronder.

Nederlandse versie
Emails met afbeeldingen van Osama Bin Laden die opgehangen zou zijn,
worden verstuurd en op het moment dat je ze opent zal je computer crashen
en je bent niet meer in staat om het te voorkomen.
Dus als je een E-mail ontvangt met de omschrijving:'Osama Bin Laden
Captured'of Osama Hanged'
dan de bijlage dus NIET openen !!
Deze mail wordt verspreidt door alle landen van de wereld.

Let de komende dagen goed op !! Open geen enkele email met een bijlage genaamd :
'Invitation' het maakt niet uit van wie je deze e-mail dan ook ontvangt.
Het bevat een virus dat een 'Olympische fakkel'opent die de hard disc
C van je computer 'aansteekt'.
Deze e-mail ontvang je van iemand
die jouw e-mail adres in zijn/haar contactlijst heeft staan.,
dit is dan ook de manier waarop de email wordt verspreidt.
Belangrijk dus dat je deze e-mail doorstuurt aan al je e-mail contacten !!
Het is beter om deze e-mail 25 keer te ontvangen,
dan dat je het virus ontvangt en opent.

Als je een mailtje ontvangt genaamd 'Invitation' ook al wordt het door
een vriend gestuurd,
NIET OPENEN!! en zet je computer meteen uit !!!
Dit is het ergste virus aangekondigd door CNN,
het is geclassificeerd door Microsoft als het meest destructieve virus
aller tijden !!
Dit virus is gisteren door McAfee ontdekt, en er is nog geen
'reparatie' voor dit soort virus.
Dit virus vernietigd simpelweg de Zero Sector van de Harde schijf,
waar de vitale informatie is opgeslagen.
STUUR DEZE E-MAIL DUS AAN IEDEREEN DIE JE KENT !!
VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN !!!

Engelse versie
Emails with pictures of Osama Bin-Laden hanged are being sent and the moment that you open these emails your computer will crash and you will not be able to fix it!

This e-mail is being distributed through countries around the globe, but mainly in the US and Israel.

Don't be inconsiderate; send this warning to whomever you know.

If you get an email along the lines of "Osama Bin Laden Captured" or "Osama Hanged" don't open the attachment.

Please read the attached warning issued today.

PLEASE FORWARD THIS WARNING AMONG FRIENDS, FAMILY AND CONTACTS:

You should be alert during the next days: Do not open any message with an attached filed called "Invitation" regardless of who sent it.

It is a virus that opens an Olympic Torch which "burns" the whole hard disc C of your computer. This virus will be received from someone who has your e-mail address in his/her contact list, that is why you should send this e-mail to all your contacts. It is better to receive this message 25 times than to receive the virus and open it.

If you receive a mail called "invitation", though sent by a friend, do not open it and shut down your computer immediately.

This is the worst virus announced by CNN, it has been classified by Microsoft as the most destructive virus ever. This virus was discovered by McAfee yesterday, and there is no repair yet for this kind of virus. This virus simply destroys the Zero Sector of the Hard Disc, where the vital information is kept.

SEND THIS E-MAIL TO EVERYONE YOU KNOW, COPY THIS E-MAIL AND SEND IT TO YOUR FRIENDS AND REMEMBER: IF YOU SEND IT TO THEM, YOU WILL BENEFIT ALL OF US.