Google Logo's - Gayglers


Het Google Gayglers logo bestaat al langere tijd. Een Gaygler is de benaming voor homoseksuele Google medewerkers. Andere soortgelijke benamingen zijn Noogler, een nieuwe medewerker van Google maar ook doogler (Googler met hond), carpoogler (carpoolende Googler) en Greygler (een Googler van een bepaalde leeftijd).

Google Doodle: Google Gayglers

YouTube 2013

YouTube plaatste een aangepast logo getiteld YouTube Pride.

Google Doodle: Google Gayglers SERP