Google Easter Eggs - Kerning


Een bijzonder kleine Easter Egg die is verstopt in de zoekmachine van Google. Het gaat om het uitvoeren van de zoekopdracht Kerning, na het uitvoeren van deze zoekopdracht zullen alle 'Kerning' vermeldingen op de pagina worden aangepast qua opmaak.

'Kerning (Overhang in het Nederlands) is het dichter bijeenschrijven van letters naargelang hun vorm het toelaat. In een goed overgehangen lettertype hebben alle combinaties van letters dezelfde oppervlakte.' aldus de uitleg over Kerning op Wikipedia.