Google Easter Eggs - Conway's game of life


Een Easter Egg die is te zien na het uitvoeren van de zoekopdracht 'conway's game of life'. Na het uitvoeren van deze zoekopdracht op Google.nl verschijnen er diverse blauwe blokjes aan de rechterkant diret naast de zoekresultaten in beeld met een aantal knoppen.

De zoekopdracht en de bijbehorende blokjes verwijzen naar Game of Life, een in 1970 door de Amerikaanse wiskundige John Conway bedachte cellulaire automaat, een tweedimensionaal raster met vierkante 'cellen' die 'levend' of 'dood' kunnen zijn, en die zich volgens vastgestelde regels ontwikkelen en daarbij allerlei patronen kunnen vormen. Het "spel" werd bekend na publicatie in de rubriek Mathematical Games in Scientific American.