Google Easter Eggs - ASCII art


In 2009 werd een andere Easter Egg bekend gemaakt op Twitter door Marissa Mayer, een officieel ASCII logo. "ASCII is een afkorting van American Standard Code for Information Interchange en is een standaard om een aantal letters, cijfers, leestekens en andere symbolen te representeren en aan ieder teken in die reeks een geheel getal te koppelen, waarmee dat teken kan worden aangeduid." Het logo was op de normale plek te zien nadat er werd gezocht naar "ASCII art". De Easter Egg werkt op dit moment niet meer.