Google Docs Easter Eggs - Cliply


Enkele jaren geleden werd Cliply gevonden in de broncode van Google Docs. In de broncode van een geopend document stond de onderstaande code waarin de animatie van Cliply werd aangeroepen met de 'beta' erachter. Cliply had verder geen functie en inmiddels is deze vermelding verdwenen maar een kopie van Cliply zie je nog hieronder.

Cliply deed erg denken aan de paperclip assistent die jarenlang in Microsoft Office aanwezig was waarvan hieronder ook een afbeelding.

Easter Egg Cliply

Easter Egg Cliply

Broncode Google Docs

if (writely.Vars.getSiteVar('enable_cliply')) { // Beta
document.getElementById('newlogo').src = '/images/cliply.gif';
writely.Cliply.init({
'strength': 0.4,
'dexterity': 0.9,
'constitution': 0.7,
'intelligence': 0.1,
'wisdom': 0.3,
'charisma': 0.8});
}