PHP - Rekenen


Met PHP kan er eenvoudig gerekend worden, denk aan optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen.

<?php
        $waarde1 = 10;
        $waarde2 = 5;

        $optellen = $waarde1 + $waarde2;
        echo $optellen;

        $aftrekken = $waarde1 - $waarde2;
        echo $aftrekken;

        $vermenigvuldigen = $waarde1 * $waarde2;
        echo $vermenigvuldigen;

        $delen = $waarde1 / $waarde2;
        echo $delen;

        $percentage = $waarde1 - $waarde2;
        $percentage = $percentage / $waarde1;
        $percentage = $percentage * 100;
        echo round($percentage) . '%';
?>