PHP - Cookie plaatsen


Plaats een cookie met behulp van de onderstaande code. Geef in de code zelf een naam, een waarde en een tijdsduur op. In het onderstaande geval is de tijd ingesteld op een uur.

<?php
        if (isset($_COOKIE["Naam"])):
                echo 'Cookie is al geplaatst';
        else:
                setcookie("Naam", "Waarde", time()+3600);
        endif;
?>