PHP - Content op tijdstip of dag


Plaats met de onderstaande code content op een specifiek tijdstip of op een bepaalde dag. Denk aan bijvoorbeeld het tonen van een telefoonnummer tijdens kantooruren, in de avond kan het telefoonnummer dan automatisch verborgen worden en kan er iets anders geplaatst worden. De eerste code kijkt naar de tijd en de tweede code kijkt naar de dag.

Dag

<?php
        $today=date(l);
        if($today==Wednesday):
                echo "De getoonde inhoud";
        endif;
?>


Tijdstip

<?php
        $t = date("H");
        if ($t < "17"):
                echo 'De getoonde content';
        endif;
?>


Datum

<?php
        if(mktime() < mktime(0,0,0,9,12,2009)):
                //9,12,2009 = Maand, dag, jaar
                echo "De getoonde content";
        endif;
?>