Adobe InDesign - Tekst opties


Tekst is iets wat veel gebruikt wordt in InDesign en bijvoorbeeld bij het maken van een nieuwsbrief is het vaak nogal passen en meten om de tekst goed passend in het document te krijgen zonder dat je veel ruimte overhoud. Om dit geheel te sturen zijn daar de "Character en Paragraph" opties. Alseerst de Character opties. Ga bovenin in het menu naar Window >> Type en Tables en selecteer "Character".

Tekst opties

Je ziet dan bovenstaand schermpje staan. De bovenste optie is de mogelijkheid om het lettertype te kiezen wat in dit geval op Arial staat met daaronder opties als de tekst cursief maken, vet etc. dit hangt een beetje af van het lettertype hoeveel opties je hebt.

Tekst opties
Achter de grote T stel je de grootte in van het lettertype.

Tekst opties
Hier stel je de regelafstand in, deze is standaard ingesteld op 14,4 pt. Door de regelafstand net even iets kleiner of groter te maken kun je je tekst ook net passend maken.

Tekst opties
Met deze optie wordt de ruimte bepaald tussen de letters zelf. Door dit te vergroten of verkleinen kun je eveneens tekst net passend maken of leesbaarder maken.

Tekst opties
Dit is de hoogte van de letters. Standaard is dit 100%. Door het schalen van de letters worden de letters dus minder hoog en nemen ze minder ruimte in qua hoogte op de regel.

Tekst opties
Het plaatje zegt het al een beetje, door dit in te stellen kantel je de letters naar wens. Deze opties komen tevoorschijn door op de tab te klikken met "Paragraph".

Tekst opties
Dit is hetzelfde als de optie hierboven maar dan in de lengte. Hiermee schaal je de letters breder of smaller, de ruimte tussen de letters blijft gelijk.

Tekst opties
Hier staat de taal ingesteld van de tekst die je hebt gemaakt. Belangrijk kan dit zijn voor de woord afbreking. Stel hier de taal in op "Dutch" Nederlands zodat de woorden goed afgebroken worden.

Als laatste heb je rechtsbovenin het venstertje een klein pijltje staan. Als je hierop klikt komt een klein menu tevoorschijn.

Tekst opties

Meerdere opties hier dus, de optie "All Caps" zet alle tekst geselecteerde tekst in hoofdletters, de optie "Smal Caps" zet alle tekst of geselecteerde tekst in klein kapitaal. Daaronder heb je dan de Superscript en Subscript opties die de tekst omzet in 1 van de 2. Met de optie underline onderlijn je de tekst.

Tot zover de "Character" opties, dan gaan we door naar de "Paragraph" opties. Om deze tevoorschijn te halen ga bovenin opnieuw in het menu naar Window en klik hier op Type en Tables en selecteer "Paragraph".

Tekst opties

Hier zet je ook de woordafbreking aan of uit. Onderaan het venstertje staat "Hyphenate". Dit is de woordafbreking, dit staat standaard aan.

Tekst opties
Als eerst heb je de standaard 3 uitlijn functies. De eerste is links uitlijnen, midden uitlijnen en rechts uitlijnen.

Tekst opties
Dit zijn de uitvul opties. Tekst wordt dan op elke regel uitgevuld tot de grote van het tekstvak en eindigt dus elke regel gelijk. De 4 opties die je hier hebt doen dat allemaal, verschil is de laatste zin. De eerste optie zorgt ervoor dat de laatste zin niet uitgevuld wordt en linksuitgelijnd staat. De tweede optie lijnt de laatste zin uit in het midden, de derde doet dat aan de rechterkant. De vierde en laatste optie vult ook de laatste zin op.

Tekst opties
Door deze optie te vergroten laat je de tekst verder en verder inspringen van de kantlijn van het tekstvak vanaf de linkerkant.

Tekst opties
Door deze optie te vergroten laat je de tekst verder en verder inspringen van de kantlijn van het tekstvak vanaf de rechterkant.

Tekst opties
Ook een inspring functie maar dan niet voor de gehele tekst in het tekstvak zoals hierboven maar alleen voor de eerste regel.

Tekst opties
Optie om de eerste letter van de eerste zin te vergroten naar de gewenste grootte.

Tekst opties
Met de optie hierboven stel je de grootte in van de eerste letter van de eerste zin. Met deze opties geef je aan hoeveel letters dat zijn meer dan 1. Zodoende kun je 1 woord vergroten.