Adobe Illustrator - Letter van woord schuiven


Bij het ontwerpen van een logo of affiche wil je wel eens een letter uit een woord even iets naar beneden schuiven of meerdere letters verplaatsen naar wens om een bepaald effect te bereiken. Open een nieuw document en type hierin je tekst. Zodra je dit hebt gedaan pak je de gewone muis (selection tool) uit je tools en selecteer je het woord. Er komt dan een vierkant omheen te staan zoals hieronder.

Letter van woord schuiven

Ga nu bovenin in het menu naar Type en klik op Create Outlines. De tekst wordt nu omgezet naar contouren. Het is nu geen aanpasbare tekst meer.

Letter van woord schuiven

Klik er met de rechtermuisknop op en kies de optie in het menu "Ungroup" zodat de letters niet meer gegroepeerd zijn. Klik nu ergens buiten de selectie zodat de letters niet meer geselecteerd zijn. Je kunt nu elke letter apart selecteren, verplaatsen of schalen.

Letter van woord schuiven

Op deze manier kun je ook een figuur door de tekst laten lopen, voor een letter langs en achter de andere letters langs. Als je een figuur invoegt plaats je deze achter de letters, dit doe je door met de rechtermuisknop op het figuur te klikken en te kiezen in het menu Arrange voor Bring to back. Klik dan op de letter die je achter het figuur wilt, ook met de rechtermuisknop en kies dan in het menu Arrange voor Bring to front. Op deze manier kun je effecten bereiken zoals hieronder in het plaatje.

Letter van woord schuiven