Google - Google Static Maps - Markers


Een statische Google Maps kaart kan meerdere markers bevatten. Om meerdere markers te plaatsen worden de gewenste co÷rdinaten gewoon in de URL meegegeven. In de onderstaande code begint het met "center=28.599670,-80.623856". Met deze co÷rdinaten wordt het midden van de statische kaart aangegeven, kan eventueel weggelaten worden.

Direct hierachter zie je "markers=color:green|28.599670,-80.623856". In dit stukje worden de coordinaten aangegeven van de eerste maker evenals de kleur.

<img src="http://maps.google.com/maps/api/staticmap?size=493x300¢er=28.599670,-80.623856&zoom=13&markers=color:green|28.599670,-80.623856&sensor=false" />


Meerdere Markers

Om nu meerdere markers te plaatsen in de map en eventueel te voorzien van letters doe het volgende. In de code wordt een marker aangegeven op de volgende manier: "markers=color:green|28.599670,-80.623856", dit zijn de co÷rdinaten gevolgd door de kleur. Om nu een tweede marker toe te voegen op pak simpelweg hetzelfde stukje code en plaatst deze er direct erachter zoals in het voorbeeld hieronder.

&markers=color:green|28.599670,-80.623856&markers=color:red|28.585954,-80.650806


Werkend ziet dit er als volgt uit,

Kleur Markers

Er zijn diverse kleuren beschikbaar, dit zijn de volgende:

Rood "red"
Blauw "blue"
Groen "green"
Zwart "black"
Bruin "brown"
Paars "purple"
Geel "yellow"
Grijs "gray"
Oranje "orange"
Wit "white"

Grootte

Het is naast de kleur ook mogelijk om te bepalen hoe groot een marker moet zijn. De volgende opties zijn beschikbaar: Tiny, Small, Mid en Normal. In de URL geef je deze als parameter mee op de volgende manier.

&markers=color:green|size:tiny|28.599670,-80.623856&markers=color:red|size:tiny|28.585954,-80.650806


Letters en cijfers

Een marker kan zoals hierboven al genoemd werd een letter bevatten of eventueel een cijfer. In dat geval voeg je '|label:G|' toe tussen de kleur en de co÷rdinaten.

&markers=color:green|size:tiny|28.599670,-80.623856&markers=color:red|label:W|size:tiny|28.585954,-80.650806