Google - Omgaan met geplande downtime


Google heeft een bericht online geplaatst over geplande downtime van website naar aanleiding van de vraag die steeds terugkeert of het niet beschikbaar zijn van een website op het moment dat de Googlebot langskomt de zoekresultaten negatief be´nvloeden.

Downtime is niet altijd te vermijden bijvoorbeeld in het geval van onderhoud of een verhuizing. Google geeft aan dat downtime die niet duidelijk als zodanig is aangegeven een negatieve invloed kan hebben op de reputatie van een site. Hoewel Google niets garandeerd qua crawling, indexering of ranking zijn er wel methoden die normaal gesproken geen negatief effect hebben op de zichtbaarheid van een site in de resultaten.

503

In plaats van bijvoorbeeld het retourneren van een 404 (Not Found) HTTP melding of het laten zien van een foutmelding met de status 200 (OK) wanneer een pagina wordt opgeroepen, is het beter om een 503 HTTP (Service Unavailable) melding te retourneren. Dit vertelt de crawler namelijk dat de downtime tijdelijk is.

Daarnaast geeft het webmasters de mogelijkheid om bezoekers en bots een geschatte tijd te geven van wanneer de site weer online zal komen. De totale lengte van de downtime in seconden of de datum en tijd wanneer de site weer beschikbaar komt kunnen indien bekend worden gespecificeerd in een optionele Retry-After-Header, die door Googlebot kan worden gebruikt voor het bepalen van de volgende crawl van de betreffende URL.

Het retourneren van een 503 HTTP melding kan in een aantal andere situaties ook uitkomst bieden. Google geeft aan veel problemen te ondervinden met websites die een 200 (OK) melding retourneren voor server errors, downtime, overschreiding van de bandbreedte, of voor tijdelijke pagina's. In deze situaties is een 503 melding de oplossing.

In het geval van geplande downtime van een server, bijvoorbeeld voor hardware onderhoud, is het verstandig om een aparte server beschikbaar te hebben om de 503 HTTP melding te retourneren. Het is echter belangrijk om 503 meldingen niet te zien als een permanente oplossing want aanhoudende 503 HTTP meldingen kunnen uiteindelijk worden gezien als teken dat de server permanent onbereikbaar is wat kan resulteren in het verwijderen van de URL's uit de Google index.

Als je een 503 (Service Unavailable) melding opzet kan de header informatie er als volgt uit zien bij het gebruik van PHP:

header('HTTP/1.1 503 Service Temporarily Unavailable'); header('Retry-After: Sat, 8 Oct 2011 18:27:00 GMT');


Vergelijkbaar met hoe je 404 pagina's duidelijker kan maken voor gebruikers, is het ook een goed idee om relevante 503 meldingen weer te geven. Relevante meldingen omschrijven de omstandigheden en geven weer wanneer de site weer beschikbaar is.