Windows XP - Beperkingen opleggen aan gebruikers met Windows Steady State


Einde ondersteuning Windows XP

Op 8 april 2014 is de ondersteuning voor Windows XP vanuit Microsoft definitief tot een einde gekomen. Indien je het oude besturingssysteem nog steeds gebruikt dan is het dringende advies om over te stappen naar een nieuwere versie van Windows.

Voor Windows XP is er een aanvullend programma door Microsoft zelf gemaakt om extra beperkingen aan gebruikers toe te kennen. Het programma waar dit mee ingesteld kan worden heet Windows Steady State en is de opvolger van de Shared Computer Toolkit dat in een andere tip wordt behandeld. Het programma is in tegenstelling tot de naam volledig in het Nederlands. Van Windows SteadyState is ook een versie beschikbaar voor Windows Vista, echter deze verkeerd op moment van schrijven nog in beta fase en is geheel in het Engels, de downlink voor het programma hieronder, onder de Windows XP versie.

Het programma installeer je apart en stel je in vanuit het Hoofdaccount met administrator rechten of het administrator account zelf. De beperkingen zijn dan alleen van toepassing op het account dat je instelt, niet op het account met administrator rechten waar het programma zelf in geinstalleerd wordt en draait. Beperkingen zijn bijvoorbeeld het niet mogen openen van het configuratiescherm, installatiebeperkingen, geen toegang tot het opdrachtprompt, geen register editor, standaard startpagina etc. Onderaan deze pagina zie je een lijst met mogelijkheden.

Voordat je dit kunt gebruiken zul je het programma moeten downloaden en installeren. De downloadlink daarvoor hieronder.

Na het downloaden installeer het programma. De installatiestappen spreken voor zich met in het eerste scherm direct de licentievoorwaarden en in de tweede stap erna de validatie van de installatie. Na de validatie zal Windows Steady State direct geinstalleerd worden. Na de installatie staat er een icoon op het bureaublad en is het programma te vinden onder Start >> Alle programma's. Start nu het programma om de beperkingen in te stellen.

Vaste schijf bescherming

Eerst in het hoofdscherm de opties die ook gelden voor het account waarvanuit het programma geinstalleerd wordt, de eventueel belangrijkste optie is de vaste schijf bescherming onderaan, deze optie is met name handig voor openbare computers. Hiermee kan worden ingesteld dat alle wijzigingen die worden gedaan op de vaste schijf waarop de Windows Installatie zich bevind altijd na het herstarten ongedaan worden gemaakt. Worden er bijvoorbeeld bestanden uit de Windows Map verwijderd worden deze teruggezet na het herstarten. Dit betekend automatisch wel dat documenten niet opgeslagen moeten worden op de C schijf omdat ze anders verloren gaan. Ook wijzigingen zoals het wijzigen van een bureaubladachtergrond worden ongedaan gemaakt. Om deze bescherming in te schakelen klik op "De vaste schijf beschermen".

Beperkingen opleggen aan gebruikers met Windows Steady State

In het venster dat volgt klik op het vinkje voor "Aan". Vanaf dat moment zal de PC altijd terugkeren naar de situatie op moment van instellen. Er volgt direct een melding dat Windows hiervoor een bestand aan moet maken, klik hiervoor op JA. Hierna moet de PC herstart worden. De vaste schijf bescherming is nu ingeschakeld en alle wijzigingen hierop worden na het herstarten automatisch teruggezet naar de oorspronkelijke staat inclusief de wijzigingen van bijvoorbeeld het bureaublad.

Standaard is het nu wel zo ingesteld dat er een melding volgt bij het afsluiten waarvan een afbeelding hieronder. Als er wijzigingen zijn uitgevoerd en deze moeten bewaard blijven kan dat in deze melding worden aangegeven. Deze melding is ook geheel uit te schakelen waardoor altijd alle wijzigingen standaard ongedaan worden gemaakt. Open hiervoor opnieuw Windows Steady State en klik op "De vaste schijf beschermen". Plaats dan onderaan een vinkje voor "Waarschuw de beheer niet over wijzigingen...".

Beperkingen opleggen aan gebruikers met Windows Steady State

Opties per gebruiker

Dan de opties per account. In het hoofscherm van Windows Steady State staan aan de rechterkant de overige accounts die zijn ingesteld op de PC zoals hieronder het gebruikersaccount WebSonic. Om nu specifiek beperkingen in te stellen op een account klik aan de rechterkant op het gewenste account. Als er nog geen andere gebruikers zijn gemaakt staat rechtsonderin een knop om snel een account aan te maken en hier alsnog de beperkingen op in te stellen.

Beperkingen opleggen aan gebruikers met Windows Steady State

In het scherm wat volgt kom je standaard op het tabblad algemeen. In dit venster zijn de eerste beperkingen op te leggen. Hier is het profiel te vergrendelen zodat de gebruiker geen permanente wijzigingen meer kan doorvoeren. Hiermee zullen elke keer na het uitloggen alle wijzigingen ongedaan worden gemaakt zoals bijvoorbeeld het opslaan van documenten op het bureaublad die dan verwijderd worden.

Daaronder de Sessietimer. Hiermee kan bepaald worden hoe lang een gebruiker de PC mag gebruiken na het inloggen. Dit staat standaard ingesteld op 60 minuten, als deze tijd is verstreken wordt de gebruiker verplicht en automatisch uitgelogd. Dit is uit te schakelen hier of in te stellen naar wens. Eronder de mogelijkheid om een gebruiker automatisch uit te laten loggen als deze een bepaalde tijd niet actief is geweest op de PC.

Beperkingen opleggen aan gebruikers met Windows Steady State

Onder de afmeldopties nog de mogelijkheid om de aftelling te tonen. Hiermee kan een gebruiker zien hoe lang hij nog heeft voordat er verplicht wordt uitgelogd, afbeelding daarvan hieronder. Daaronder nog de optie om aan een gebruiker de afteling te tonen met hoeveel tijd er nog over is van de sessie. Als laatste de optie om een wachtwoord in te stellen, afbeelding te wijzigen of het gebruikersaccount geheel te verwijderen.

Beperkingen opleggen aan gebruikers met Windows Steady State

Dan de overige tabbladen met opties en beperkingen met als eerst de Windows beperkingen. Hier is veel in te stellen voor diverse onderdelen, een lijst met opties hiervan onderaan de pagina. In het linkervenster kan een standaard keuze worden gemaakt. Dit is standaard ingesteld op "Veel beperkingen" wat inhoud dat de gebruiker niet veel mag. Hier kan gekozen worden voor een andere instelling zoals Normale beperkingen of weinig. In het rechterscherm kunnen met behulp van de vinkjes specifieke beperkingen worden opgelegd of uitgeschakeld zoals bijvoorbeeld het niet tonen van het configuratiescherm.

Beperkingen opleggen aan gebruikers met Windows Steady State

Dan is er het tabblad Functiebeperkingen dat op dezelfde manier werkt als de bovenstaande Windows beperkingen. Hier ook weer de mogelijkheid om per beperking deze op te leggen of juist uit te schakelen. Als laatste het tabblad Programma's blokkeren. Hierin kunnen specieke programma's aangegeven worden die niet gebruikt mogen worden. In het linkerscherm een overzicht van geinstalleerde programma's. Hier selecteer je een programma en druk vervolgens op de knop Blokkeren om deze te blokkeren. Via de bladeren knop is eventueel een programma of spel op te zoeken.

Beperkingen opleggen aan gebruikers met Windows Steady State

Met Windows SteadyState kun je op deze manier bijvoorbeeld voor kinderen een hoop beperkingen opleggen. De lijst van beperkingen die kunnen worden ingesteld zie je hieronder in een klein overzicht per tabblad.

Tabblad Windows Beperkingen

 • Beperkingen voor het menu Start
 • Er kan niet met de rechtermuisknop worden geklikt in het menu Start
 • Alleen het klassiek menu Start toestaan
 • Configuratiescherm, Printers en Netwerkinstellingen verwijderen uit het klassiek menu Start
 • Het pictogram Mijn documenten verwijderen
 • Het pictogram Mijn recente documenten verwijderen
 • Het pictogram Mijn afbeeldingen verwijderen
 • Het pictogram Mijn muziek verwijderen
 • Het pictogram Favorieten verwijderen
 • Het pictogram Mijn netwerklocaties verwijderen
 • De lijst met veelgebruikte programma's verwijderen
 • Programma's in de map All Users worden niet weergegeven in het menu Start
 • De map Gedeelde documenten van Deze computer verwijderen
 • Het pictogram Configuratiescherm verwijderen
 • Het pictogram Programmatoegang en instellingen verwijderen
 • Het pictogram Verbinding maken met verwijderen
 • Het pictogram Printers en faxen verwijderen
 • Het pictogram Zoeken verwijderen
 • Het pictogram Uitvoeren verwijderen
 • De knop Afsluiten verwijderen
 • Het pictogram Help en ondersteuning verwijderen

 • Algemene beperkingen
 • Er kan niet met de rechtermuisknop worden geklikt in Windows Verkenner
 • Cd's, dvd's en USB stations kunnen niet automatisch worden afgespeeld
 • Geen toegang tot bepaalde functies van Windows Verkenner: Mapopties, Werkbalk aanpassen en de map Mijn documenten
 • Geen toegang tot de taakbalk
 • Geen toegang tot de opdrachtprompt
 • Geen toegang tot de Register-editor
 • Geen toegang tot Taakbeheer
 • Geen toegang tot hulpprogramma's van Microsoft Management Console
 • Gebruikers kunnen geen printers toevoegen of verwijderen
 • Gebruikers kunnen de computer niet vergrendelen
 • Wachtwoorden kunnen niet worden gewijzigd (hiervoor moet ook Configuratiescherm worden verwijderd)
 • Functies voor het branden van cd's en dvd's verwijderen
 • Sneltoetsen waarbij de toets met het Windows-logo wordt gebruikt uitschakelen
 • Alleen toestaan dat programma's in de mappen Program Files en Windows worden uitgevoerd
 • De systeemwerkset en bepaalde beheerhulpprogramma's kunnen niet worden uitgevoerd
 • Kladblok en WordPad kunnen niet worden uitgevoerd
 • Het pictogram Prullenbak verwijderen
 • Gebruikers kunnen geen bestanden op het bureaublad opslaan

Tabblad Functiebeperkingen

 • Beperkingen voor Internet Explorer
 • Geen internettoegang (behalve onderstaande websites)
 • Er kan niet mer de rechtermuisknop worden geklikt in Internet Explorer
 • Er kan niet worden afgedrukt
 • Toegang tot Favorieten niet toestaan
 • AutoAanvullen uitschakelen
 • De map Tijdelijke internetbestanden leegmaken wanneer Internet Explorer wordt gesloten

 • Internet Explorer Menuopties
 • Bron weergeven verwijderen
 • Bestanden zoeken verwijderen
 • Theatermodus verwijderen
 • Help-menu verwijderen
 • Bladeropties verwijderen
 • Uitgebreid menu Nieuw verwijderen
 • Tabblad Algemeen in Internetopties verwijderen
 • Tabblad Beveiliging in Internetopties verwijderen
 • Tabblad Privacy in Internetopties verwijderen
 • Tabblad Inhoud in Internetopties verwijderen
 • Tabblad Verbindingen in Internetopties verwijderen
 • Tabblad Programma's in Internetopties verwijderen
 • Tabblad Geavanceerd in Internetopties verwijderen
 • Menuoptie Nieuw venster verwijderen

 • Internet Explorer Werkbalkopties
 • Zoeken
 • Mappen
 • Bewerken
 • Discussies
 • Codering
 • Grootte
 • Volledig scherm
 • Media
 • Afdrukken
 • Geschiedenis
 • Hulpmiddelen
 • Uitbreidingsknoppen van derden

 • Beperkingen voor Microsoft Office
 • Gebruik van Visual Basic for Applications (VBA) in Office 2007/2003/XP is niet mogelijk
 • Sneltoetsen voor macro's uitschakelen
 • Menuopties Macro in het menu Extra uitschakelen
 • Menuopties Invoegtoepassingen in het menu Extra uitschakelen
 • De webtaakbalk in Office-programma's uitschakelen
 • De opdracht Analyse en herstel in het menu Help uitschakelen
 • Wijzigingen van Mediagalerie-inhoud in Office 2007/2003/XP niet mogelijk