Internet Explorer 8 - Tijdelijke internetbestanden bekijken


Internet Explorer slaat onder andere afbeeldingen en andere media op om zodoende websites op een andere tijdstip sneller te kunnen weergeven. Deze bestanden worden allen geplaatst in de map genaamd Tijdelijke Internetbestanden. Om nu deze map snel te kunnen bekijken doe het volgende.

Tijdelijke internetbestanden bekijken

Ga rechtsboven naar Extra en klik hier op Internetopties. In het venster dat opent kom je direct op het tabblad Algemeen waar je de kop "Browsegeschiedenis" ziet staan. Rechts daarvan staat een knop genaamd "Instellingen", klik hier op en een nieuw venster opent. Hier onder andere de optie om de map met tijdelijke internetbestanden te verplaatsen maar hier ook de knop "Bestanden weergeven" om de map met de bestanden te openen.

Tijdelijke internetbestanden bekijken