Internet Explorer 8 - Laatste browsersessie openen


Een handige functie van Internet Explorer 8 is dat de laatste browsersessie wordt bewaard. Op deze manier kun je eenvoudig de websites / tabbladen heropenen die je open had staan tijdens je laatste browsersessie voordat de browser werd afgesloten. Je opent deze laatste browsersessie door rechtsboven te klikken op de knop Extra en hier te klikken op 'Laatste browsersessie openen'. Deze laatste browsersessie kan overigens ook geopend worden vanuit de nieuwe tabbladpagina.

Laatste browsersessie openen