Internet Explorer 8 - Compatibiliteitsweergave altijd ingeschakeld


Internet Explorer 8 beschikt over een Compatibiliteitsweergave, dit houdt in op het moment dat deze ingeschakeld is dat websites die bezocht worden, worden getoond als Internet Explorer 7. Dit is met name handig als websites niet goed worden getoond in de browser waar ze wel goed worden getoond in de vorige versie van Internet Explorer. Het is mogelijk om de compatibiliteitsweergave voor specifieke websites in te schakelen en daarnaast is het mogelijk om de compatibiliteitsweergave voor elke website in te schakelen. Website eigenaren kunnen overigens ook zelf een metatag opnemen om de compatibiliteitsweergave te forceren.

Als eerste wordt de optie geplaatst in de adresbalk direct achter de URL, als een website niet goed wordt getoond kan de compatibiliteitsweergave specifiek voor de betreffende website direct in worden geschakeld. Eenmaal ingeschakeld wordt dit onthouden en zal de compatibiliteitsweergave ook ingeschakeld zijn bij een volgend bezoek.

Compatibiliteitsweergave altijd ingeschakeld

Om nu specifieke websites weer uit te schakelen of de compatibiliteitsweergave in te schakelen voor alle websites ga rechtsboven in naar Extra en klik op "Instellingen voor compatibiliteitsweergave".

Compatibiliteitsweergave altijd ingeschakeld

Hier in het venster dat opent een overzicht van eventuele websites waarvoor de compatibiliteitsweergave is ingeschakeld. Verder hier de mogelijkheid om specifieke websites toe te voegen of te verwijderen uit de lijst. Onderaan het venster staat de optie "Alle websites weergeven met de compatibiliteitsweergave". Schakel hier het vinkje in om de compatibiliteitsweergave voor alle websites in te schakelen en druk op OK.

Compatibiliteitsweergave altijd ingeschakeld