Internet Explorer 8 - Afdrukken, Pagina-instelling


Ten opzichte van Internet Explorer 7 zijn de pagina-instellingen voor het afdrukken van een pagina verbeterd en is het eenvoudiger om een standaard kop en voettekst toe te voegen. Je kunt deze instellingen eenvoudig aanpassen, ga hiervoor op een pagina naar de 'Afdruk' knop rechtsboven en klik hier op het pijltje en kies voor 'Afdrukvoorbeeld'.

Afdrukken, Pagina-instelling

In het venster dat opent klik dan op de knop 'Pagina-instelling'.

Afdrukken, Pagina-instelling

Hier kun je dan de standaard instellingen wijzigen en kun je een kop en voettekst kiezen. Hier zie je onder zowel kop als voettekst drie keuzemenu's met standaardopties. Het eerste menu staat voor de linkerkant van de pagina, tweede is voor het midden en de laatste is voor de rechterpositie. Eronder kun je via de knop 'Lettertype wijzigen' het lettertype waarin de kop en voettekst wordt getoond wijzigen. Eventueel kun je ook nog hier de optie kiezen om achtergrondkleuren en afbeeldingen ook te printen.

Zodra je op OK drukt zie je de instellingen direct toegepast in het adrukvoorbeeld.

Afdrukken, Pagina-instelling