Internet Explorer 7 - Tijd vernieuwen van RSS feeds aanpassen


Internet Explorer beschikt sinds versie 7 over een RSS lezer waarmee de mogelijkheid er is gekomen om te abboneren op RSS feeds van websites. Standaard is het in principe ingesteld dat er elke dag wordt gecontroleerd op nieuwe berichten van de ingestelde RSS feeds. Deze controletijd kan worden aangepast naar minder dan een dag en kan ook ingesteld worden per RSS feed.

Klik bovenin in het menu rechtsboven op Extra en klik op Internet opties zoals in de afbeelding hieronder. Ga hier vervolgens in het nieuwe venster naar het tabblad "Inhoud".

Tijd vernieuwen van RSS feeds aanpassen

Onderaan het venster klik dan onder het kopje "feeds" op de knop Instellingen.

Tijd vernieuwen van RSS feeds aanpassen

Achter "Regelmaat" is dan te bepalen hoe vaak een RSS feed wordt gedownload. Keuzes zijn hier, 15, 30, 1 uur, 4 uur, 1 dag en 1 week.

Tijd vernieuwen van RSS feeds aanpassen