Internet Explorer 7 - Andere editor voor Bron bekijken


Internet Explorer 7 maakt gebruik van Kladblok voor het bekijken van een bron van een website. Hier bestaat ook de mogelijkheid om een andere editor voor in te stellen middels het register. Ga hiervoor binnen Windows XP naar Start en klik op uitvoeren, typ hierin "regedit" en klik op OK. Binnen Windows Vista ga naar Start, klik op Alle programma's en kies voor Bureau-accessoires en klik daar op Uitvoeren. Typ hier dan "regedit" en druk op OK.

Binnen de editor navigeer naar de onderstaande sleutel.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer


Ga dan bovenin naar Bewerken, Nieuw en klik op sleutel. Geef deze de naam "View Source Editor". Klik dan op View Source Editor en ga opnieuw bovenin naar Bewerken, Nieuw en klik opnieuw op sleutel, geef deze de naam "Editor Name".

Druk dan op Editor Name en klik daarna op "(Standaard)". Geef hier dan het pad op naar de nieuw in te stellen editor, bijvoorbeeld "C:\Program Files\Adobe\Adobe Dreamweaver CS3\Dreamweaver.exe". Sluit dan de editor en herstart Internet Explorer.