Winky voor Google Glass: Foto maken door te knipogen

Mike DiGiovanni, een ontwikkelaar die al een exemplaar van de nieuwe Google bril heeft ontvangen heeft een applicatie gemaakt waarmee een foto gemaakt kan worden door slechts te knipogen. De applicatie heeft als naam Winky en moet het eenvoudiger maken om foto's te maken met de bril. Standaard is het zo dat het maken van een foto kan door eerst een commando te geven of door op een knop aan de zijkant van de bril te drukken.

Met Winky is dit allemaal niet nodig en is een knipoog al voldoende om een foto te maken, het gaat dan wel om een langzame knipoog om zodoende te voorkomen dat er per ongeluk foto's worden gemaakt. Een demonstratie van Winky bekijk je hieronder in de video gemaakt door Mike DiGiovanni. Mogelijk gaat Google binnenkort zelf deze eenvoudigere mogelijkheid om foto's te maken toevoegen. Recent bleek namelijk uit de code van de applicatie MyGlass voor Android dat deze feature er mogelijk aan gaat komen.

Lees meer over: ,