Wijziging verwijderen URL’s middels Webmaster Tools

Google heeft recent een wijziging doorgevoerd in Webmaster Tools betreffende verzoeken om URL's te verwijderen uit de zoekmachine. Het is niet meer vereist dat een URL eerst geblokkeerd moet worden voordat de pagina verwijderd wordt uit de zoekresultaten. Dit omdat je de website al geverifieerd hebt en het dus zodoende makkelijker wordt om URL's te verwijderen die bijvoorbeeld per ongeluk zijn geïndexeerd.

Zodra een verzoek om een URL te verwijderen wordt ingediend dan blijft het verzoek voor een periode van 90 dagen staan. In deze periode kan Google gewoon deze pagina blijven indexeren maar zal deze niet meer in de zoekresultaten tevoorschijn komen. Tijdens deze 90 dagen heb je altijd de mogelijkheid om het verzoek ongedaan te maken. Na deze 90 dagen kan de pagina dan weer zichtbaar worden in de zoekresultaten, mits er niets is gedaan aan de beschikbaarheid waardoor Google de pagina niet meer kan bereiken.

Definitief verwijderen

Om er voor te zorgen dat een URL permanent verdwijnt uit de zoekresultaten moeten er wel een aantal aanvullende acties worden ondernomen. Een eerste optie is om aan te geven dat een pagina niet meer bestaat door een 404 melding terug te geven. Een andere mogelijkheid is om de pagina te blokkeren voor zoekmachines met behulp van een Robots.txt bestand en dit kan ook gedaan worden door een noindex meta tag te plaatsen.

De genoemde methodes zorgen dat een pagina niet meer in de zoekresultaten van Google tevoorschijn komt. Dien dus eerst een verzoek in en zorg dat binnen 90 dagen de pagina in kwestie definitief wordt geblokkeerd voor zoekmachines.

Lees meer over: , ,