TweetDeck integratie Facebook eindigt op 7 mei

tweetdeck_logoBegin maart kondigde Twitter aan te gaan stoppen met TweetDeck Air, TweetDeck voor iPhone en TweetDeck voor Android. Het bedrijf liet weten zich alleen te gaan richten op de webversie, de applicatie voor Chrome en de applicaties voor Windows en Mac. In de toekomst krijgen de webversie en de applicatie voor Chrome als eerste nieuwe features en kort daarna volgen dan de applicaties voor Windows en Mac.

Op dat moment werd aangekondigd dat de applicaties voor iPhone en Android begin mei uit de betreffende App Stores gehaald zouden worden en nu is daar officieel een datum voor aangekondigd. Beide applicaties even als TweetDeck Air zullen niet meer werken vanaf dinsdag 7 mei. Tevens zal vanaf 7 mei zoals begin maart werd aangekondigd de integratie van Facebook uit alle bestaande producten worden gehaald. Het zal dan dus niet meer mogelijk zijn om pagina's en profielen op het sociale netwerk bij te werken.

Twitter voor Websites

Twitter heeft tevens laten weten dat Twitter voor Websites (TFW) vanaf 13 mei geen ondersteuning meer zal bieden voor browsers Internet Explorer 6 en Internet Explorer 7. Twitter voor Websites omvat alle onderdelen van Twitter die eenvoudig ingevoegd kunnen worden op websites zoals de Tweet button, Follow button, Embedded Tweets en Widgets.

Vanaf 13 mei zal het zo zijn dat de Tweet button, Follow button, ingevoegde Tweets en timelines niet meer in de huidige vorm zullen laden in Internet Explorer 6. In dat geval zal bijvoorbeeld een ingevoegde Tweet niet meer de layout van de microblogdienst krijgen zoals dit nu nog het geval is maar zal alleen de daadwerkelijk ingevoegde content nog te zien zijn. De buttons zullen dan simpelweg als links worden getoond. Widgets worden voorlopig nog wel getoond in Internet Explorer 7 maar toekomstige features die worden toegevoegd door Twitter zullen niet meer werken in deze versie van Internet Explorer.