Street View auto registreert je WiFi verbinding

De Street View auto blijkt niet alleen foto's te maken maar slaat tegelijkertijd alle wifi-netwerken die hij tegenkomt op de route op, zo weet ZDNet België te melden. Google heeft dus alle unieke identificatienummers van alle draadloze routers geregistreerd en hun geografische locatie opgeslagen. In de praktijk betekent dit als je thuis op je computer Google bezoekt Google direct weet via welke router je dat doet en zodoende weet Google dus tevens je geografische locatie.

Google heeft geen aanvraag voor het verzamelen van deze gegevens gedaan bij de privacycommissie. "We registreren wifi-netwerkinformatie in België en elders, de informatie over wifi-locaties is van nature openbaar". aldus Alistair Verney van Google.

In Duitsland heeft het nieuws al tot gevolg dat de Duitse federale commissaris voor gegevensbescherming Google heeft verzocht de verzamelde gegevens meteen te verwijderen en de ritten met de Street View auto's onmiddellijk te staken.