Rosalind Franklin logo op homepage Google, Brits chemicus

Rosalind Franklin

Vandaag op de Nederlandse homepage van Google evenals vrijwel alle andere lokale homepages van de zoekmachine is een speciaal logo van Google te zien die volledig in het teken staat van de Britse chemicus Rosalind Franklin. Rosalind Franklin werd op donderdag precies 93 jaar geleden (25 juli 1920) geboren in Londen en werd met name bekend vanwege haar belangrijke bijdragen aan de ontdekking van de structuur van DNA.

Rosalind Franklin werd geboren als dochter Ellis Franklin die bankier was en zijn vrouw Muriel Frances Waley. Direct na de lagere school ging Franklin op twaalfjarige leeftijd naar de St. Paul's Girls School in West Londen, een school alleen voor meisjes die tegenwoordig nog altijd bestaat. De school was een van de weinige meisjesscholen waar lesgegeven werd in natuurkunde en scheikunde. Drie jaar later besloot ze dat ze later wetenschapper wilde gaan worden dit tot ongenoegen van haar vader die hier geen voorstander van was. De vader van Rosalind was geen voorstander van hoger onderwijs voor vrouwen en hij was van mening dat zijn dochter sociaal werkster moest gaan worden.

Universiteit van Cambridge

Ellis Franklin weigerde dan aanvankelijk ook om alle kosten te gaan betalen van haar universitaire opleiding, dit ondanks het gegeven dat Rosalind al succesvol het toelatingsexamen voor de Universiteit van Cambridge had afgelegd. Uiteindelijk ging hij wel overstag nadat een tante van Rosalind had toegezegd de kosten van haar universitaire opleiding te zullen betalen en nadat bleek dat zijn vrouw hun dochter wel volledig steunde.

In het jaar 1939 werd Rosalind Franklin tot het Newnham College van de Universiteit van Cambridge toegelaten. Ze studeerde hier twee jaar later af in de natuurwetenschappen met als specialisatie fysische chemie. Nadat ze was afgestudeerd bleef ze nog een jaar werken op de Universiteit van Cambridge om daarna vanwege de Tweede Wereldoorlog te gaan werken als onderzoeker bij de British Coal Utilisation Research Association.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog deed Franklin onderzoek naar de aard van steenkool met als doel deze zo efficiënt mogelijk toe te passen, dit omdat steenkool in de oorlogsperiode erg schaars was. Haar onderzoek zorgde voor de basis oor haar doctoraat in fysische chemie dat ze in 1945 toegekend kreeg van de Universiteit van Cambridge.

Nadat ze de Universiteit van Cambridge had verlaten vertrok ze naar Parijs om hier te gaan beginnen met een nieuwe studie aan het "Laboratoire Central des Services Chimiques de l'Etat". In de hoofdstad van Frankrijk leerde ze de röntgendiffractietechnieken die zouden bijdragen aan de ontdekking van de structuur van DNA. In 1948 keerde ze weer terug naar het Verenigd Koninkrijk en ze ging onder leiding van Sir John Randall aan het werk als onderzoeker op het gebied van moleculaire röntgendiffractie aan King's College Londen.

DNA

Onduidelijkheden in de verantwoordelijkheden voor het DNA-onderzoek zorgden voor de nodige wrijving tussen Rosalind Franklin en Maurice Wilkins, een onderzoeker die al langer werkte voor Sir John Randall. Het was Wilkins die Franklins röntgendiffractiefoto's van DNA aan de concurrent uit Cambridge toonde, James Watson die hierdoor het idee kreeg dat de structuur van DNA eruit moest zien als een dubbele helix. Het resultaat was dat er een artikel werd geplaatst in het blad Nature waar ook het werk van Rosalind in werd geplaatst ter ondersteuning. Het blijft echter tot op heden een discussie in hoeverre de naam van Rosalind Franklin echt genoemd dient te worden bij de ontdekking van de structuur van DNA, daarnaast is het wel zo dat zonder haar röntgendiffractiefoto's van DNA het langer geduurd zou hebben. Na de publicaties vertrok Franklin naar het Birkbeck College waar ze zich richtte op virussen, vooral het tabaksmozaïekvirus en het poliovirus.

Rosalind Franklin overleed in Londen op 16 april 1958 op 37-jarige aan de gevolgen van eierstokkanker nadat deze ziekte twee jaar eerder bij haar in de VS werd geconstateerd.

Andere logo's

Google plaatste in 2003 al het onderstaande logo op de homepage omdat het op dat moment precies 50 jaar geleden was dat de structuur van DNA correct werd vastgesteld.

DNA

Lees meer over: ,