Politie tevreden over #vwlast experiment op Twitter

PolitiePolitie IJmond-Noord hield een experiment om mensen vuurwerkoverlast te laten melden op Twitter. Inwoners van de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Uitgeest konden overlast van vuurwerk melden op Twitter door de hashtag #vwlast te gebruiken waarbij het belangrijk was dat er een locatie en een tijdstip vermeld werd. Twitter werd actief bekeken door de Politie tussen 13:00 uur en 22:00 uur en vanaf @PolitieIJmondN ontvingen twitteraars een reactie over de afhandeling van hun klacht.

Nu een aantal dagen in het nieuwe jaar laat Politie IJmond-Noord weten tevreden te zijn over het experiment met Twitter. Er kwamen veel reacties uit geheel Nederland waaronder dus uit allerlei steden waarvoor het experiment niet bedoeld was. Er werden in totaal 1100 berichten met de hashtag #vwlast geplaatst op de microblogdienst. Dit waren uiteraard niet allemaal berichten om overlast te melden maar ook werden er berichten geplaatst met de hashtag om andere gebruikers te wijzen op het experiment, de politie complimenten te geven, grappen te maken, vragen te stellen en om beledigingen te uiten.

Er waren twitteraars die het jammer vonden dat het experiment beperkt was tot drie gemeenten maar ook waren er twitteraars die de proef overdreven en nutteloos vonden. Andere gebruikers zagen er de humor wel van in en plaatsten berichten als 'Ik heb ook wel eens last van Volkswagentjes, vooral Golfjes. #vwlast dus?' De politie geeft aan dat de overlastmeldingen er eenvoudig uit konden worden gefilterd door het projectteam en dat er onder de beledigingen geen strafbare feiten werden geconstateerd. Via de telefoon kwamen er uiteindelijk 36 meldingen binnen, via Twitter kwamen 43 meldingen binnen.

Lees meer over: