Nederland op Twitter

In het afgelopen jaar is het aantal nieuwe Nederlandse accounts op Twitter afgenomen zo blijkt uit een onderzoek van Multiscope. Waar de groei 1 tot 2 jaar geleden zijn top bereikte met ruim 430.000 nieuwe accounts en er het jaar daarvoor 280.000 accounts bijkwamen, werden er het afgelopen jaar slechts 250.000 nieuwe Nederlandse twitteraccounts aangemaakt. Op dit moment zijn er volgens Multiscope 1.05 miljoen Nederlandse twitteraccounts, die samen goed zijn voor ruim 2,5 miljard berichten.

Organisaties, mannen en vrouwen

Uit het onderzoek komt verder naar voren dat van al deze accounts 150.000 tot 200.000 accounts van organisaties zijn. Kijkend naar accounts van personen is de verdeling tussen mannen en vrouwen ongeveer 59 procent om 41 procent. Mannen zijn op Twitter in de meerderheid echter vrouwen zijn dan weer een stuk actiever op de microblogdienst.

Mannen hebben gemiddeld 1.880 tweets geplaatst, vrouwen 2.933. Er is verder geen groot verschil in het aantal twitteraccounts dat mannen en vrouwen volgen maar er zit wel een verschil in het aantal followers van mannen en vrouwen. Mannen worden gemiddeld gevolgd door 203 accounts, terwijl vrouwen door 152 accounts worden gevolgd.

23% schermt zijn twitteraccount af

Bijna één op de vier twitteraars schermt zijn tweets af. 33 procent van de vrouwen schermt het twitteraccount af voor anderen, bij mannen is dat 18 procent. Het wel of niet afschermen varieert sterk per provincie. In Noord Holland schermt een op de zeven twitteraars zijn account af. In Zeeland, Drenthe, Overijssel en Groningen één op de vier.

Lees meer over: