LinkedIn laat je vrijwilligerswerk toevoegen

Uit een recent onderzoek van LinkedIn blijkt dat 41 procent van de 2000 ondervraagde professionals vrijwilligerswerk net zo waardevol beschouwen als betaald werk. 20 procent gaf aan ooit personeel te hebben aangenomen op basis van ervaring in vrijwilligerswerk. Verder kwam naar voren dat 89 procent van de professionals ervaring heeft met vrijwilligerswerk maar slechts 45 procent deze informatie heeft aan hun CV.

Omdat volgens LinkedIn vrijwilligerswerk een belangrijke rol speelt heeft het netwerk een sectie "Volunteer Experience & Causes" toegevoegd. Dit gedeelte is te vinden door bovenin op 'Profile' te klikken en daarna op 'Add sections'.

In de popup die wordt geopend zoek dan aan de linkerkant "Volunteer Experience & Causes" op en klik daarna rechts op de blauwe knop 'Add to Profile'. Vervolgens kan dan alle informatie toegevoegd worden waaronder een motivatie.

Lees meer over: