Het standpunt van Google betreffende betaalde links

Google heeft een uitgebreid bericht geplaatst over betaalde links en hoe de zoekmachine hier mee omgaat. Het standpunt van Google is duidelijk, koop of verkoop geen links om PageRank door te geven. Zoals aangegeven wordt behoudt Google zich altijd het recht om de integriteit en relevantie van de index te beschermen.

Google schrijft onder meer:

Al sinds februari 2003 raden wij het in de Google richtlijnen voor webmasters af om deel te nemen aan uitwisselprogramma’s voor links die als doel hebben om de positionering van een site te verbeteren of om PageRank door te geven. Hoewel webmasters natuurlijk vrij zijn hun site zo te maken als zij zelf willen, behoudt Google zich ook het recht voor om de integriteit en relevantie van onze index te beschermen.

De reden dat wij het kopen en verkopen van links ontmoedigen, is dat dit de relevantie van jouw zoekresultaten kan beïnvloeden. Er kunnen onnauwkeurigheden ontstaan door schijnpopulariteit en links die niet in de eerste plaats gebaseerd zijn op verdienste, relevantie of autoriteit. Of ongelijkheden kunnen zich voordoen door mogelijke voordelen in de organische zoekresultaten voor websites met significante budgetten.

Het is echter belangrijk om te weten dat niet alle betaalde links ingaan tegen de Google richtlijnen voor webmasters. Zo zijn links die duidelijk zijn aangegeven als gesponsorde links en die geen PageRank doorgeven, prima in orde. Er zijn verschillende methoden om te voorkomen dat betaalde links PageRank doorgeven conform de richtlijnen van Google. Één hiervan is het gebruik van het rel=”nofollow” link-attribuut om betaalde links aan te merken voor Google.

Google is steeds beter geworden in het opsporen van betaalde links op een site. Wanneer we vaststellen dat een site betaalde links gebruikt om zijn positie in de zoekresultaten van Google te manipuleren, dan kan dat ertoe leiden dat Google het vertrouwen in deze site verliest. In zo’n geval kan Google direct maatregelen nemen en de bestaande algoritmische detectiemethoden verbeteren om soortgelijke manipulatie tegen te gaan.

Het verbeteren van de prestaties van een site in de zoekresultaten van Google moet gezien worden als een langetermijnproject. In het licht hiervan en van het bovenstaande is het belangrijk om te voldoen aan de richtlijnen voor webmasters. Wanneer je er voor kiest om met een SEO (Search Engine Optimiser) te werken, is het dan ook verstandig om na te gaan of ook zij de richtlijnen in acht nemen.

Als jij (of iemand anders) in het verleden links hebt gekocht of verkocht voor een site, dan is het belangrijk om dit recht te zetten. Wanneer de links in kwestie op een adequate manier zijn aangepakt, bijvoorbeeld door het nofollow attribuut toe te voegen aan de betaalde links, kan een verzoek tot heroverweging worden ingediend voor de site.

Het volledige bericht: Betaalde links: Googles standpunt

Lees meer over: ,