Google zet Maria Montessori op de homepage

Google Doodle:

Het is alweer twee weken geleden dat Google voor het laatst een logo plaatste op de Nederlandse homepage van de zoekmachine (Julia Child) maar vandaag is daar het volgende logo. Het gaat vandaag om een doodle, wereldwijd geplaatst, ter ere van Maria Montessori. Maria Montessori werd geboren op 31 augustus 1870 in de stad Chiaravalle, een relatief kleine gemeente in de Italiaanse provincie Ancona. Ze was arts en pedagoog en ze werd voornamelijk bekend door het naar haar genoemde montessorionderwijs.

Opleiding geneeskunde

Maria Montessori verhuisde drie jaar naar haar geboorte al met haar ouders naar de stad Florence vanwege het werk van haar vader Alessandro Montessori om vervolgens twee jaar later in 1875 opnieuw te verhuizen, ditmaal naar de hoofdstad van het land. In 1876 ging Maria op zesjarige leeftijd naar een openbare basisschool waar ze niet heel goed presteerde. Uiteindelijk koos Maria naar haar middelbareschooltijd voor de opleiding geneeskunde aan de Sapienza staatsuniversiteit in Rome. Dit echter tegen de wil van haar ouders in die eigenlijk graag hadden gezien dat ze onderwijzeres zou worden.

Ze studeerde in 1896 af als arts en was daarmee een van de eerste vrouwelijke artsen in Italië. In november dat jaar kwam ze in het Santo Spirito-ziekenhuis in Rome in contact met kinderen die gehandicapt waren in hun verstandelijke ontwikkeling. Maria wilde graag de kinderen helpen om een zo groot mogelijk deel van hun achterstand in te lopen. Ze wist, volgens haar eigen beschrijvingen in haar boeken erg goede resultaten te behalen op basis van de methoden van de twee Franse artsen, Jean Itard en Édouard Séguin.

Twee jaar later werd Maria Montessori directrice van het instituut voor de opleiding van onderwijzers voor verstandelijk gehandicapte kinderen, opgericht door de Italiaanse regering. In 1904 werd ze benoemd tot hoogleraar in de antropologie aan de Universiteit van Rome en ze bekleedde deze functie tot 1916. Tegelijkertijd studeerde ze pedagogiek. Toen ging het vrij snel en haar roem verspreidde zich over de gehele Westerse wereld. In de Verenigde Staten werden al snel door het gehele land montessoriklasjes ingericht.

In 1913 vertrok ze naar de Verenigde Staten op uitnodiging van Alexander Graham Bell en Thomas Edison (beide geëerd met Google Doodles) om in een afgeladen Carnegie Hall in New York een lezing te geven. Twee jaar later begon Maria Montessori in Californië met het geven van trainingen aan leerkrachten die afkomstig waren uit het gehele land.

Nederland

In 1916 vertrok Maria uit de Verenigde Staten om zich te gaan vestigen in Barcelona waar ze woonde tot 1936. In deze periode verbleef ze nog twee jaar in Italië maar hier vertrok ze weer toen Mussolini wilde gaan ingrijpen in haar onderwijssysteem met als gevolg dat het montessorionderwijs hier op hield met bestaan. Nieuwe montessorischolen werden wel weer opgericht na de Tweede Wereldoorlog. Vanwege het uitbreken van een burgeroorlog in Spanje moest ze Barcelona verlaten en kwam ze na een kort verblijf in Engeland terecht in Nederland, het hoofdkwartier van de montessori-beweging was toen al hier gevestigd.

In 1950 werd Maria Montessori benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau en ontving ze tevens een eredoctoraat van de Universiteit van Amsterdam. Ze overleed twee jaar later op 6 mei 1952 in Noordwijk aan de gevolgen van een hersenbloeding waar ze ook is begraven. Meer achtergrondinformatie over Maria Montessori lees je op Wikipedia.

Montessorionderwijs

Het naar haar vernoemde montessorionderwijs heeft als uitgangspunt dat een kind een natuurlijke, noodzakelijke drang tot zelfontplooiing heeft. Leerlingen op een Montessorischool werken of individueel of in kleine groepen aan materiaal, oorspronkelijk door Maria Montessori ontworpen, dat ze zelf hebben gekozen aan het begin van de dag.

Typisch voor een montessoriklas is dat er altijd drie leeftijdgroepen bij elkaar zitten, iets wat essentieel is voor een harmonische ontwikkeling volgens Maria. Een kind is dus altijd de jongste, de middelste en de oudste oftewel onderbouw, middenbouw en bovenbouw. Op deze manier heeft een kind de kans om zich te spiegelen aan andere kinderen. Meer informatie is te vinden op de website van de Nederlandse Montessori Vereniging.

Oprichters Google

Montessorionderwijs heeft ook een belangrijke rol gespeeld voor de oprichters van Google, Sergey Brin en Larry Page. In de onderstaande video praten zij hier kort over, het interview met ABC vond vlak nadat het bedrijf in 2004 naar de beurs ging plaats en Larry Page geeft aan dat Montessori juist de basis is geweest voor hun succes met Google.

Andere Doodles vanwege verjaardagen van wetenschappers, artsen, etc. bekijk je op deze pagina. Alle logo's van Google sinds 1998 bekijk je in het overzicht: Google Logo's

Lees meer over: ,