Google Voice mogelijk samengevoegd met Google Hangouts

Google Voice mogelijk samengevoegd met Google Hangouts

Google zou volgens nieuwe geruchten momenteel plannen hebben om Google Voice te gaan samenvoegen met Google Hangouts. Diverse features van Google Voice zouden dan worden toegevoegd aan Hangouts en Voice als aparte dienst zou geheel komen te vervallen. Het is ergens een logische keus om de features toe voegen aan Hangouts gezien het feit dat de opzet van Hangouts een dienst is om alle verschillende berichtendiensten te vervangen. Er is nog geen datum voor de samenvoeging bekend maar dit zou ergens in de komende maanden moeten gaan gebeuren, mogelijk dat er meer wordt aangekondigd tijdens Google I/O eind juni. Afgelopen jaar gaf Google+ product manager Nikhyl Singhal al min of meer aan dat dit zou gaan gebeuren, hij zei, Hangouts is designed to be the future of Google Voice, and making/receiving phone calls is just the beginning. Future versions of Hangouts will integrate Google Voice more seamlessly.