Google voegt Google Trends en Insights for Search samen

Al sinds 2004 bestond Google Trends en in 2008 werd door Google de tool Insights for Search gelanceerd. Beide tools maakten gebruik van dezelfde gegevens met als groot verschil dat Insights for Search meer gericht was op adverteerders met de nodige extra features. Vanwege de overeenkomsten heeft Google besloten om beide tools samen te gaan voegen wat heeft geresulteerd in een nieuwe versie van Google Trends.

De nieuwe Google Trends bevat features van beide tools en met de samenvoeging is tevens het onderdeel Hot Searches iets verder uitgebreid. Sinds juni dit jaar is het mogelijk om met Hot Searches een lijst te bekijken met de populairste zoekopdrachten in de Verenigde Staten. Hier zijn nu India, Japan en Singapore aan toegevoegd, Nederland helaas nog niet. Met de nieuwe versie is echter Trends for Websites komen te vervallen, met deze feature konden websites eenvoudig met elkaar worden vergelijken qua verkeer.

Op de homepage van Google Trends kan een zoekopdracht worden ingevoerd en daarna komt een grafiek met het zoekvolume sinds 2004 in beeld met eronder gerelateerde zoektermen en regio's. Aan de linkerkant kunnen zoektermen worden toegevoegd om zodoende meerdere termen met elkaar te vergelijken. Tevens kan er aan de linkerkant worden gekozen voor een categorie, voor een land en voor een specifieke zoekmachine.

De nieuwe versie van Google Trends is te vinden op google.com/trends/.