Google Tag Manager in Webmaster Tools voor siteverificatie

google_tag_manager_logoIndien je Google Webmaster Tools wilt gaan gebruiken dan dien je na het invoeren van een URL van een website te bewijzen dat je daadwerkelijke de eigenaar bent van de betreffende website. Al langere tijd zijn er verschillende mogelijkheden beschikbaar om een website te verifiëren zoals bijvoorbeeld door middel van het plaatsen van een metatag, het plaatsen van een HTML-bestand of via Google Analytics. De laatste toevoeging om te bewijzen dat je de eigenaar bent van een bepaalde website is Google Tag Manager. Tag Manager werd afgelopen jaar geïntroduceerd door Google, hiermee kan een 'container' geplaatst worden op een website en zodoende kunnen in de tool codes van onder andere Google Analytics en Google AdWords worden ingevoerd en bijgewerkt zonder dat hier de broncode van een website voor hoeft aangepast te worden.

Voor het verifiëren van een website met behulp van Google Tag Manager dien je de juiste rechten te hebben en de container dient op een site geplaatste te zijn. Meer is niet nodig.

webmaster_tools_tag_manager