Google RISE Awards 2013

De Google RISE (Roots in Science and Engineering) Awards hebben als doel om ondersteuning te bieden en aandacht te schenken aan onderwijsinitiatieven binnen twee belangrijke gebieden: wetenschap, techniek en wiskunde (STEM) en computerwetenschap (CS). Google kent eenmaal per jaar giften met een waarde tussen de vijfduizend en vijfentwintigduizend dollar toe aan organisaties in alle delen van de wereld die onderwijsmogelijkheden bieden voor scholieren in het middelbaar en basisonderwijs. Ook Nederlandse kandidaten kunnen zich tot 30 september inschrijven.

Het Centre for Academic Achievement van de Universiteit van Dublin was een van de 36 organisaties die in 2012 een Google Rise Award ontving. Dit centrum biedt slimme basisscholieren uit sociaaleconomisch achtergestelde gebieden speciale naschoolse lessen in een universitaire omgeving. Elk schooljaar krijgen leerlingen van 32 lokale basisscholen de gelegenheid om gratis lessen te volgen op het gebied van natuurkunde, wiskunde en techniek. Deze lessen worden verzorgd door speciaal opgeleid personeel.

“Dit jaar maken deelnemers uit 243 landen verspreid over 6 continenten kans op een RISE Award. De opkomst van technologie is onstuitbaar en is onvermijdelijk van invloed op onze toekomst. Het inspireren van een nieuwe lichting van computerwetenschappers zal niet alleen de levens van individuele scholieren verrijken, maar ook de gemeenschap waarvan zij deel uitmaken. Ik nodig Nederlandse onderwijsinstellingen die zich bezighouden met computerwetenschap, techniek en wiskunde dan ook van harte uit om mee te dingen naar een gift voor het werk dat zij verrichten.” aldus Niall Byrne van Google.

Deelnameformulieren zijn hier te downloaden.De sluitingsdatum voor deelname is 30 september 2012. Rond januari 2013 worden de winnaars van een gift bekend gemaakt.

Lees meer over: