Google registreerde ook wachtwoorden

Tijdje terug was er een hoop te doen over het feit dat de Street View auto's van Google niet alleen foto's maakten maar ook wifi-netwerken op sloeg. Na een eerste analyse van de data die Google heeft verzameld concludeert de Franse privacywaakhond
CNIL dat niet alleen informatie over wifi-netwerken is opgeslagen maar ook e-mailwachtwoorden en andere privégegevens.

Google gaf onlangs toe fout te zitten maar enkele regeringen namen hier geen genoegen mee en eisten een extern onderzoek en inzage in de verzamelde data. Naast de wachtwoorden zijn ook stukken tekst uit e-mails ontdekt door de Franse onderzoekers. Het is de verwachting dat het onderzoek eind september is afgerond.

"Ons uiteindelijke doel is om in samenspraak met de autoriteiten de gegevens te wissen die gewist moeten worden om aan de wettelijke bepalingen te voldoen", aldus Google.