Google PageSpeed Insights uitgebreid met aanvullende mobiele aanbevelingen

Google PageSpeed Insights uitgebreid met aanvullende mobiele aanbevelingen

Het functioneren van een website of een webshop op smartphones is bijzonder belangrijk en zal alleen nog maar belangrijker gaan worden. Daarom heeft Google om webmasters en ontwikkelaars te helpen recent PageSpeed Insights bijgewerkt met een aantal nieuwe aanbevelingen voor websites die goed moeten functioneren worden op smartphones.

Dat het bedrijf van mening is dat het goed functioneren van websites op smartphones belangrijk is blijkt wel uit het feit dat na het invoeren van een URL in de tool standaard de mobiele score zal worden getoond in plaats van de score voor de desktop zoals dit eerder het geval was. Het gaat om de volgende aanbevelingen gericht op mobiele websites.

Viewport

De eerste aanbeveling heeft betrekking op de viewport metatag. Indien deze metatag niet standaard aanwezig is in de broncode van een website zullen moderne mobiele browsers denken dat de getoonde website niet mobielvriendelijk is. Het gevolg is dat er wordt teruggevallen naar een desktop viewport en het is mogelijk dat dan tekst automatisch vergroot wordt waardoor de layout van de site mogelijk niet geheel goed wordt getoond.

Breedte

Dan geeft Google aan dat mobiele gebruikers verwachten om op een smartphone verticaal te scrollen en niet horizontaal. Het is dan ook belangrijk dat na het instellen van de viewport metatag de website ook daadwerkelijk past waarbij het belangrijk is om te beseffen dat niet alle smartphones dezelfde breedte hebben. Voor de bouw is het dan ook handig om percentages te gebruiken voor de breedtes van elementen in plaats van pixels.

Tekst

Belangrijk is ook dat de tekst groot genoeg wordt getoond. Indien een bezoeker met een smartphone eerst moet gaan inzoomen op de website om de tekst te kunnen lezen dan is de website niet mobielvriendelijk. PageSpeed Insights zal controleren of de tekst groot genoeg wordt getoond. Een basisgrootte van 16 pixels wordt geadviseerd door Google.

Knoppen

Aanvullend is het belangrijk dat knoppen op een pagina groot genoeg zijn om goed te kunnen worden aangeklikt, een gemiddelde vinger is immers groter dan een gewone muis. Omdat de gemiddelde vingertop 10 millimeter breed is geeft het bedrijf aan dat belangrijke tikdoelen minstens 48 pixels hoog / breed zouden moeten zijn. Toegevoegd wordt dat links die minder vaak worden gebruikt zoals links in bijvoorbeeld de footer kleiner weergegeven kunnen worden maar ook dan moet er voldoende ruimte zijn tussen de links om te voorkomen dat er per ongeluk een verkeerde link kan worden aangeklikt. Een vrije ruimte van minimaal 32 pixels zowel horizontaal als verticaal wordt aanbevolen door het bedrijf.

Plugins

Als laatste noemt Google dat het belangrijk is om geen plugins te gebruiken zoals Flash. In het geval van bijvoorbeeld Flash is het zo dat de meeste telefoons dit niet ondersteunen.

page_speed_mobile

Lees meer over: ,