Google opt-out methode voor eigenaren draadloze wifi-routers

Naar aanleiding van het optreden van het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft Google wereldwijd een opt-out mogelijkheid ingevoerd waarmee eigenaren van draadloze wifi-routers kunnen tegengaan dat er gegevens worden verzameld.

Nomap

Om te voorkomen dat je draadloze router opgenomen wordt in de Google locatie-server zul je moeten gaan naar de instellingen van het kastje. Hier zul je dan de draadloze netwerknaam (of SSID) aan moeten passen zodat deze eindigt op ‘_nomap’. Dus als de netwerknaam bijvoorbeeld ‘Thuis’ is, moet je dit veranderen in ‘Thuis_nomap’.

Het CBP eiste eerder dit jaar dat Google deze opt-out mogelijkheid zou gaan aanbieden naar aanleiding van een onderzoek naar de verzameling van wifi-gegevens door Google. Twee jaar lang verzamelde Google met de Street View-auto’s gegevens over ruim 3,6 miljoen verschillende wifi-routers in Nederland, zowel over beveiligde als onbeveiligde routers. De uitkomst van het onderzoek was dat deze verzameling onrechtmatig was omdat Google het publiek hierover niet informeerde en geen opt-out mogelijkheid bood.

Gebruikers

Je zult dus zelf een aanpassing moeten doorvoeren om te voorkomen dat gegevens worden verzameld. Google noemt het een eenvoudige methode maar het is even de vraag of dit daadwerkelijk zo is omdat waarschijnlijk een grote groep mensen met een draadloze wifi-router niet direct zal weten hoe de netwerknaam aangepast moet worden. Google heeft daarom een pagina ingericht met meer informatie en uitleg voor een aantal routers.

Update

De reactie van de Tweede Kamer op het bovenstaande verhaal lees je hier.

België

Verder heeft Google in België een schikking getroffen met de Belgische Privacycommissie van 150.000 euro wegens de overtreding van de wet op de elektronische communicatie. De Privacycommissie heeft net als het CBP onderzoek gedaan naar de verzameling van wifi-gegevens. Door de schikking voorkomt Google een rechtszaak.

Lees meer over: ,