Google en betaalde links

Onlangs kelderde de PageRank van een krant van 7 naar 3. Omdat de betreffende krant niet wist of niet kon achterhalen waarom de PageRank zo was gedaald benaderde ze Matt Cutts, hoofd webspam bij Google. Hij besloot een kijkje te gaan nemen en te antwoorden richting de krant en plaatste zijn reactie online op zijn eigen blog.

In zijn bericht schrijft hij dat als de PageRank van een website plotseling daalt met 30 tot 50 procent dit meestal komt omdat de richtlijnen van Google zijn overtreden door betaalde links te plaatsen die PageRank doorgeven. Matt geeft aan dat Google betaalde links die PageRank doorgeven net zo serieus neemt als Amazon betaalde reviews zonder vermelding hierover. Wat betreft de website van de krant stonden hier links gemarkeerd als gesponsord op die PageRank doorgaven, dit was dan ook de reden dat de PageRank van de website zo gedaald was. Tevens had Google een spam report ontvangen.

Het advies is dan ook om te onderzoeken hoe de betaalde links op de website zijn gekomen en of er nog steeds betaalde links te vinden zijn. Ook adviseert Matt om te bekijken of mogelijk een medewerker geld heeft ontvangen om de links te plaatsen. Nadat het onderzoek is afgerond en de betaalde links die PageRank doorgeven zijn weggehaald kan de krant een verzoek tot heroverweging indienen via Google Webmaster Tools.

Aanvullende informatie in de video van Matt Cutts hieronder.

Lees meer over: , , ,